Notificarea De Dare In Plata

Procedura darii in plata  debuteaza cu trimiterea notificarii de dare in plata de  catre consumator , creditorului            ( banca , ifn ) , prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar, detaliind si conditiile de admisibilitate a cererii.

Prin notificare se solicita instituţiei de credit sa se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului (principal, dobânzi, penalităţi) izvorând din contractul de credit ipotecar.

Majoritatea notificarile trimise de catre consumatori au fost contestate de catre banca, acestea invocand  printre altele si aspecte ce tin de forma sau cuprinsul notificarii  .

Iata ce trebuie sa contina o notificare conform legii :

In primul rand notificarea trebuie sa cuprinda datele de identificare ale debitorilor , ale creditorului , date referitoare la contractul de credit incheiat intre cele doua parti si date referitoare la imobilul ce urmeaza a fi dat in plata .

Din notificarea trimisa trebuie sa reiasa in mod clar intentia de a da in plata imobilul adus garantie la contractual de credit .

O alta conditie stabilita de lege este aceea de a arata in cadrul notificarii modul in care sunt indeplinite conditiile impuse de legea 77/2016  prin art 4, astfel :

Art. 4.

(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

  1. a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;
  2. b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;
  3. c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
  4. d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

(2) În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

Prin notificare se stabileste  de asemenea  un interval orar in doua zile diferite   în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

Ne puteti contacta  la urmatoarele numere de telefon :

  • Birou: 0720 035 518 / 0722 30 16 77 /  0756 371 012

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *