Cum pot asociațiile de proprietari recupera creanțele datorate de către locatari?

Cadrul legislativ

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 230/2007 cu normele de aplicare ale acesteia si Codul Civil, Asociația de Proprietari are posibilitatea să se adreseze, cu o acțiune în fața instanței de judecată, împotriva oricărui proprietar ce se face vinovat de neplata cheltuielilor de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit pentru achitarea acestora. Acțiunea asociației de proprietari este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

Asociația de Proprietari are posibilitatea de a solicita obligarea locatarului și la plata penalităților de întârziere aferente debitului restant.

În acest sens sunt dispozițiile articolului 49 alineatul 1 din Legea 230/2007, ce prevăd în mod expres: ”Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.”

Procedura de recuperare a creantelor

Cele 3 etape ce întregesc procedura de recuperare a cotelor de întreținere de la datornici sunt :

1.Punerea în întârziere, conform art. 1522 din Noul Cod Civil, în care se fac toate demersurile necesare pentru punerea în întârziere a debitorului, acordându-se un termen rezonabil pentru achitarea datoriei.

Pentru ca Asociatia de proprietari sa respecte procedura privind recuperarea debitelor restante si sa evite astfel invocarea de catre restantier a unui viciu de procedura, recomandam ca inca de la aparitia unei restante prin neplata sumelor datorate de proprietarii restantieri, asociatia sa ii someze repetat pe acestia prin intermediul unor somatii.

Aceste somatii trebuie inmanate personal proprietarului cu confirmare de primire sau prin posta cu scrisoare recomandata cu valoare declarata si confirmare de primire, in care sa se mentioneze continutul scrisorii.

2. Chemarea în judecată.În această etapă se demarează procedurile uzuale privind chemarea în instanță a debitorului-pârât. 

Cererea de chemare in judecata va fi formulata de catre Asociatia de proprietari prin Presedintele Asociatiei sau de catre orice persoana imputernicita legal in acest sens (exemplu: avocat) catre Judecatoria care are competente teritoriale pentru acest demers, si anume in raza careia isi are domiciliul paratul proprietar restantier. Este posibil ca adresa de domiciliu a paratului proprietar restantier sa nu coincida cu adresa proprietatii din cadrul Asociatiei care il actioneaza in instanta, si in acest caz este necesar ca reprezentantul legal al Asociatiei sa se informeze pe orice cale legala cu privire la adresa de domiciliu a proprietarului restantier pentru a realiza demersul corect si legal.

La cererea de chemare in judecata se ataseaza urmatoarele acte in copie in dublu exemplar:

—listele de întreținere ale perioadei aferente lunilor restante;

—centralizator;

—proces-verbal de numire a președintelului asociației;

—proces-verbal de stabilire a procentului penalizărilor și a fondurilor, în cazul în care acestea se percep.

3. Executarea silită. Dacă după obținerea unei hotărâri judecătorești, daca datornicii refuză în continuare să achite sumele restante, se apelează la un executor judecătoresc. Această etapă corespunde recuperării debitului care se poate face prin executare silită mobiliară sau imobiliară.

Ne puteti contacta  la urmatoarele numere de telefon :

  • Birou: 0720 035 518 / 0722 30 16 77 / 0756 371 012

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *