Alpha Bank pierde definitiv un proces pe clauze abuzive cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Alpha Bank pierde definitiv un proces pe clauze abuzive cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și este obligată să elimine mai multe clauze privind dobânzile și comisioanele din toate contractele de credit de consum încheiate înainte de 2010.

La data de 06.11.2015 Tribunalul Bucuresti a admis in parte cererea  introdusa de cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu privire la clauzele abusive existente in contractele de credit ale Alpha Bank.

TRIBUNALUL BUCURETSI ADMITE CEREREA

Tribunalul Bucuresti a dispus “Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze ce fac obiectul procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr. 0619992/1295 din 20.02.2014, clauze cuprinse în contractul de facilitate de credit şi garanţie reală mobiliară nr. 0608735/08.08.2008: o clauza de la pct. 5.1 privind revizuirea dobânzii „în funcţie de condiţiile dominante ale pieţei sau a modificărilor circumstanţelor în care aceasta a fost iniţial stabilită, precum şi în raport de politicile de creditare ale Băncii”; o clauza de la pct. 5.1 conform căreia „În cazul în care, în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a noului nivel al dobânzii comunicat de Bancă, Alpha Bank România SA primeşte din partea Împrumutatului notificare cu privire la decizia acestuia de a nu mai continua derularea Facilităţii în noile condiţii, toate sumele datorate de Împrumutat Băncii devin scadente şi plătibile imediat. În cazul în care Împrumutatul, ca urmare a luării la cunoştinţă a noului nivel al dobânzii, nu va rambursa soldul creditului, dobânzile şi celelalte speze aferente, în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă, se consideră că acesta a acceptat noul nivel al dobânzii”; o clauza de la pct. 5.3 referitoare la comisionul de administrare potrivit căreia „Ca urmare a cererii Împrumutatului, Banca a finanţat prezentul comision. (…) Comisionul este inclus în valoarea Facilităţii”; o clauza de la pct. 5.8 privind comisionul de risc, potrivit căreia „Banca îşi rezervă dreptul de a modifica cuantumul acestui comision în cazul în care ca urmare a efectuării propriei analize în baza normelor interne, Banca apreciază că Împrumutatul se încadrează într-o altă clasă de risc decât cea avută în vedere la semnarea prezentei Facilităţi”. Menţine procesul verbal nr. 0619992/1295/20.02.2014 în ceea ce priveşte constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus. Aplică pârâtei SC Alpha Bank România SA sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 200 lei. Obligă pârâta SC Alpha Bank România SA să modifice toate contractele de credit cu garanţie reală mobiliară în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de acelaşi tip, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale. Admite excepţia inadmisibilităţii pe capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienţii operatorului economic bancar a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive şi respinge acest capăt de cerere ca inadmisibil. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.”’

Desi a formulat apel Alpha Bank a pierdut defintiv , apelul formulat de aceasta fiind respins la data de 20.03.2017 de Curtea de Apel Bucuresti .

Debitorii Alpha Bank nu vor primi însă și banii plătiți în plus către bancă în baza acestor clauze, pentru că instanța a respins capătul de cerere al ANPC prin care solicita rambursarea sumelor, așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte procese de acest tip deschise de Autoritate. Debitorii vor putea, însă, să solicite pe cale individuală daunele, în baza acestei decizii.

Pentru restituirea acestor sume consumatorii vor putea urma calea unor litigii inidividuale prin care sa solicite rambursarea sumelor achitate in baza contractelor .

Ne puteti contacta  la urmatoarele numere de telefon :

  • Birou: 0720 035 518 / 0722 30 16 77 /  0756 371 012

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *